​RING FOR AT FÅ

ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Tlf. 86 49 23 55

Vedligeholdelse

Fiberbeton generelt:

Fiberbeton rengøres ved afvaskning med almindelige rengøringsmidler - gerne sulfo. Såfremt der dannes mos eller alger kan disse fjernes med rodalon eller klorinvand.

Stærkt ætsende midler såsom saltsyre og andre former for syrer (selv afkalkningsmidler til f.eks. kaffemaskiner) vil fremme nedbrydningen af fiberbetonen. Derfor bør den slags midler undgås.

Elementerne er normalt saltvandsbestandige (havvand), men vi tager forbehold over for koncentreret saltning som tø-middel, idet der i handelen findes midler, som markedsføres som "salt", men som efter vor mening er stærkt ætsende ( ikke natriumchlorid - NaCl). Vi anbefaler anvendelse af strøgrus mod islag i vinterperioden.

Når dette er sagt, er produktet i øvrigt ret kemikaliebestandigt.

Levetid: Min. 20 år, formodentlig det dobbelte.​

Reparationer af fiberbeton:

Ved elementmontage er det svært at undgå beskadigelser i form af små afskalninger på grund af stød. Dette skal så vidt muligt undgås. Er uheldet sket kan disse ”sår” let udbedres med vores reparationsmateriale. Mindre nuanceforskelle vil kunne optræde ved sådanne reparationer.

Efterbehandling af fiberbeton:

Som ekstra foranstaltning mod indtrængning af diverse partikler og graffiti kan elementerne behandles med flydende voks som forebyggende middel mod graffiti. Denne behandling foretages to gange og efterlader overfladen af elementerne med en beskyttende hinde (usynlig).

Graffiti kan herefter renses af med damptryksspuler, hvorefter overfladebehandling på ny kan påføres to gange på ren og tør overflade.​

​Firmainformation

​A/S Magnus Holm

CVR: 66890716

​Kontaktinformation